"a jedným veľkým citom srdcia im zahrali a jeden strašný ohlas ústa im vydali:
Mor ho!"

VYROBENÉ
Z RAŽE

DOPESTOVANEJ
NA SLNEČNÝCH
ÚBOČIACH
PODPOLIANSKÝCH
KOPCOV.

RUČNE
SLADOVANEJ
A ZAKVASENEJ
PODĽA
PÔVODNÉHO
RECEPTU
NA "ROŽOVKU"
OD ŠTEFANA
KUČERU
(1930 - 2012)
- NÁŠHO
STARKÉHO.